Już teraz zapraszamy Abonentów nc+
do nowego serwisu CANAL+ SPORT ONLINE.

Więcej

Kontakt dla abonentów

801 044 944* lub
22 310 47 47*
*opłata według stawek operatorów

Zamów nc+

22 220 00 00*
*opłata wg stawek operatorów

Dostawcą usługi jest ITI Neovision Spółka Akcyjna, al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, www.ncplus.pl, dane do kontaktu
Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644,
kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.
insysplay.com platforma video